Richard Kordiovský

studentem od roku 2004
vede tréninky v Rosicích