Tréninky dětí

Tréninky jsou vhodné pro děti od 6 do 13 let, vždy však záleží na schopnostech a nadšení dítěte. Starší děti mohou navázat v kurzech pro dospělé. 

Cílem cvičení je všestranná tělesná zdatnost. Při samotné cvičení technik a forem se, mimo síly a vytrvalosti, rozvíjí koordinace a soustředění. Velký důraz je kladen na protažení celého těla. Děti si opakováním jednotlivých pohybů budují dobré pohybové návyky a správnou strukturu technik, na kterých je pak možné budovat skutečné bojové dovednosti ve starším věku. K celkovému rozvoji přispívá i nácvik technik ve dvojicích. Děti se učí spolupracovat, reagovat na kontaktní situace, při nichž je důležité uvědomit si vlastní sílu, a učí se tak ovládat tělo i mysl. Cvičením gongfu si nejen děti budují zdravou sebedůvěru a znalost vlastních možností. 

Pro více informací kontaktujte instruktorku Květu Dauzat na e-mailu: akademie.wugong@gmail.com.

中捷武功學院 Česko-čínská akademie wǔgōng (ČČAW) One Year Anniversary Form Presentations I. 龍拳 Lóngquán (Dragon Fist)The first couple of moves of the set:1. 搓龍珠 Cuō Lóng Zhū (Dragon Rolls The Pearl Between Its Claws)2. 龍頭龍尾 Lóngtóu Lóngwěi (Dragon's Head And Dragon's Tail)

Posted by ČČAW on Tuesday, March 11, 2014

Adam being awesome executing 彈腿 Tántuǐ (Shooting kick) Přímý kop špičkou, 邊腿 Biāntuǐ (Roundhouse kick) Obloukový kop at the Lány demo yesterday.#DětiKungfu #Kungfu #Lány #Děti

Posted by ČČAW on Saturday, January 24, 2015

Složení tréninku

Rozehřátí
Protažení
Základní postoje
Základní techniky (přímý úder, přímý kop, pády atd.)
Nácvik technik ve dvojicích
Trénink jedné ze začátečnických sestav
Základní gymnastická průprava (kotouly, stoj na rukou atd.)
Posilování
Hry