Trénink

Všechny hodiny jsou vedeny osobně mistrem Dou Wanchunem.

Tréninky probíhají 6 dní v týdnu. Můžete si zvolit, které dny chcete cvičit a jak intenzivně se chcete tréninku věnovat. (Rozvrh cvičení najdete zde.)

Základní trénink

Pondělí - čtvrtek

Základní trénink obsahuje prvky všech stylů našeho systému, jež jsou předávány podle uvážení učitele a potřeb a přání studenta. Ne vše, co se chce student načit, bude mít možnost naučit se ihned, ale všechny informace budou přístupné v pravý čas. Například učit dvouletého Taiji nemá žádný význam, stejně tak učit Beishaolin člověka, jemuž je 110 let. 

Hodiny základního tréninku trvají od 2 do 3 hodin pro pokročilé studenty a 1 až 2 hodiny pro začátečníky.

Skladba tréninku je přibližně následující:
Protažení
Posilování
Cvičení technik
Cvičení sestav
Sparring (nácvik boje)

Volný trénink

Pátek

Trénink není vedený. Studenti mají možnost procvičit si vše, co znají, podle vlastního uvážení a vlastním tempem. Mistr je na hodině vždy přítomen a může tak studentům pomoci, pokud je potřeba. 

Sparring

- trénink bojových dovedností

Neděle

Sparring jako takový je součástí všech pravidelných tréninků. Nedělní hodiny jsou však výhradně zaměřeny na rozvíjení dovedností pro boj a nácviku boje, protože bez sparringu není možná skutečná znalost bojového umění. To, jak dokážeme znalost forem a technik aplikovat v různorodých situacích, je zásadní pro jejich pochopení. 

Semináře

Několikrát do roka probíhají semáře úžeji zaměřené na určité dovednosti či sestavu. Jsou způsobem jak i studenti, kteří nemají možnost účastnit se pravidelných tréninků, mohou získat potřebné znalosti. 
 
 

Kde cvičíme

Cvičíme v pěkném a prostředí Kohoutovic se snadnou dostupností hromadnou dopravou (zastávka Stamicova je vzdálena cca 3 min. chůze) a parkování před budovou. Středisku volného času Legato nám zajišťuje potřebné zázemí s šatnami, sprchou a také kuchyňkou.