Trénink

Všechny hodiny jsou vedeny osobně mistrem Dou Wanchunem.

Základní trénink

Základní trénink obsahuje prvky všech stylů našeho systému, jež jsou předávány podle uvážení učitele a potřeb a přání studenta. Ne vše, co se chce student načit, bude mít možnost naučit se ihned, ale všechny informace budou přístupné v pravý čas. Například učit dvouletého Taiji nemá žádný význam, stejně tak učit Beishaolin člověka, jemuž je 110 let. 

Hodiny základního tréninku trvají 2 hodiny.

Skladba tréninku je přibližně následující:
Protažení
Posilování
Cvičení technik
Cvičení sestav
Sparring (nácvik boje)

Semináře

Několikrát do roka probíhají semáře úžeji zaměřené na určité dovednosti či sestavu. Jsou způsobem jak i studenti, kteří nemají možnost účastnit se pravidelných tréninků, mohou získat potřebné znalosti. 
 
 

Kde cvičíme

Cvičíme v pěkném a prostředí Kohoutovic se snadnou dostupností hromadnou dopravou (zastávka Stamicova je vzdálena cca 3 min. chůze) a parkování před budovou. Středisku volného času Legato nám zajišťuje potřebné zázemí s šatnami, sprchou a také kuchyňkou.