Zbraně

Součástí výuky je ovládání tradičních zbraní a to i sparring se zbraněmi. Naše škola nabízí 18 klasických zbraní a také některé méně známé zbraně. Zbraně jsou součástí externích i interních stylů.

Tyč je nazývána otcem všech zbraní. Základní schopnosti koordinace, generování síly a propojenosti pohybů celého těla učí právě trénink s dlouhou tyčí.
Šavle je nazývána maršálem všech zbraní. Pohybuje se jako zuřivý tygr. Ovládání šavle vyžaduje sílu, hbitost, pružnost a dravost.
Meč je nazýván gentlemanem mezi zbraněmi. Jeho pohyby jsou elegantní, letí vzduchem jako drak a tančí jako fénix.
Kopí je nazýváno králem všech zbraní. Jeho pohyby jsou svižné, pohotové a nepředvídatelné, proto je někdy označováno jako zbojník mezi zbraněmi.
Halapartna je nazývána velitelem všech zbraní. Halapartna je jako drak: hlava zachytí, tlama uvězní, tělo obejme, drápy lapí a ocas uštědří ránu.