Dòu Wànchūn 竇萬春

Mistr 竇萬春 Dòu Wànchūn začal studovat bojová umění v roce 1976. Roku 1998 se stal přímým žákem velmistra 陈国伟 Chan Kowk Waie, od něhož obdržel diplom s číslem 81.

Svůj trénink mistr zahájil na 太极健身学院 Taiji Health Academy v Toledu. Jeho učitelé v té době byli 吴百忍 Wú Bǎirěn, přímý student velmistra (diplom č. 3), syn mistra 吴百忍 Wú Bǎirěna 吴纪元 Wú Jìyuán (diplom č. 5) a Duza, také student velmistra 陈国伟 Chan Kowk Waie. Poté co 吴纪元 Wú Jìyuán opustil akademii, Duza převzal vyučování a 竇萬春 Dòu Wànchūn se stal asistentem instruktora.

V roce 1980 založil mistr 竇萬春 Dòu Wànchūn 中國武術社 Chinese Martial Arts Association při univerzitě Bowling Green State University, jež fungovala do roku 1989. Dále učil Taijiiquan pro nemocnici v Toledu a také vyučoval ve škole taekwondo  Keith Van Sickla. Na svého přítele Keith Van Sickla mistr 竇萬春 Dòu Wànchūn rád vzpomíná: „Keith byl skvělý člověk. Nejen, že mi dovolil učit ve své škole, ale také mě požádal, abych učil jeho studenty boj se zbraněmi. Byl to také on, kdo mi pomohl začít učit v nemocnici v Toledu. V Ohiu si v té době lidé z různých stylů navzájem pomáhali. Rodinné vztahy a vzájemná pomoc jsou duchem bojových umění. Výuka v Ohiu byla skvělou životní zkušeností.“

Roku 1983 byla Taiji Health Academy uzavřena. Před odchodem si učitel 吴百忍 Wú Bǎirěn zavolal mistra 竇萬春 Dòu Wànchūna, aby mu dal několik rad. „V poslední den vyučování mě zavolal do své kanceláře a řekl: ‚Musíš být od nynějška opatrný. Reprezentuješ naši školu a náš styl. Bojuješ hodně a rád, do teď jsi neprohrál, ale vždy se najde někdo lepší. 上得山多终遇虎 Shàng de shān duō zhōng yù hǔ - Pokud lezeš na mnoho hor, brzy najdeš tygra.‘ Vždycky jsem si ta slova pamatoval a řídil se podle nich za všech okolností. Wu sifu byl skvělý člověk a výborný učitel.“ (竇萬春 Dòu Wànchūn)

V roce 1989 mistr 竇萬春 Dòu Wànchūn opustil Ohio a přestěhoval se do Los Angeles, kde pokračoval v tréninku a ve výuce. V té době trénoval až 12 hodin denně. Na doporučení mistra 吴百忍 Wú Bǎirěna ho v roce 1997 přijal velmistr 陈国伟 Chan Kowk Wai za svého žáka. Rok poté obdržel svůj diplom, čímž ho velmistr přijal za svého přímého studenta a zároveň potvrdil, že jeho dovednost v bojovém umění dosáhla mistrovské úrovně. Být přímým studentem je velký závazek, protože takový člověk reprezentuje svého mistra a vždy se musí chovat tak, aby dělal čest svému mistrovy a škole.

V roce 1992 založil v L.A. 北少林健身社 The Beishaolin Health Club postupně přejmenovaný na 中美武功学院 The Sino-American Martial Arts Academy, aby se tak zachovalo jméno spojené se školou velmistra 陈国伟 Chan Kowk Waie Academia Sino-Brasileira De Kung-Fu 中巴國術社. O deset let později založil 中美太极社 Sino-American Taiji Club na univerzitě v Los Angeles (University of California Los Angeles) a 中捷武术学院 Česko-Čínskou Akademie Wushu v Brně. Mistr 竇萬春 Dòu Wànchūn šíří umění svého učitele nejen po celých Spojených státech, ale jako jediný ve střední a východní Evropě. Mistr má své studenty v USA, Kanadě, Argentině, Brazílii, Peru, České republice, Francii, Izraeli, Číně a Japonsku.

V průběhu času založil několik dalších organizací s cílem šířit jemu předané umění. 

Chronologický seznam organizací, ve kterých mistr Dòu Wànchūn 竇萬春 působil nebo dosud působí:

Taiji Health Academy
Tàijí Jiànshēn Xuéyuàn
院學身健極太
(1976-1983)
Teachers: 吳紀元 Wú Jìyuán (Diploma #5), Duza, and 吳百忍 Wú Bǎirěn (Diploma #3)
(Position: student, assistant instructor, instructor)

Chinese Martial Arts Association
Zhōngguó Wǔshù Shè
社術武國中
(1980-1989)
(Position: founder and teacher)

Toledo Hospital Taiji Group
(1986-1988)
(Position: teacher)

"(1989-1992 - Private Instructions Only)"

Beishaolin Health Club
Běishǎolín Jiànshēn Shè
社身健林少北
(1992-1997)
(Position: founder and teacher)

Beishaolin Health Academy
Běishǎolín Jiànshēn Xuéyuàn
院學身健林少北
(1997-2000)
(Position: founder and teacher)

Academia Sino-Brasileira De Kungfu
Zhōngbā Guóshù Shè
社術國巴中
(1997-2006)
(Position: student, helped teach)

Academia Sino-Brasileira De Kungfu
Zhōngbā Wǔshù Xuéyuàn
院學術武巴中
(2006-Present)
(Position: student, helped teach)

Chan Kowk Wai International Association
會總合聯際國偉國陳
(1998-Present)
(Position: co-founder)

Sino-American Martial Arts Academy
Zhōng Měi Wǔgōng Xuéyuàn
院學功武美中
(2000-Present)
(Position: founder and teacher)

Sino-American Taiji Club
Zhōng Měi Tàijí Shè
社極太美中
(2002-Present)
(Position: founder and teacher)

Sino-Czech Wushu Academy
Česko-Čínská Akademie Kungfu
Zhōngjié Wǔshu Xuéyuàn
院學術武捷中
(2002-2013)
(Position: founder and teacher)

合連功武傳真際國
Guójì Zhēnchuán Wǔgōng Liánhé
International Authentic Tradition Martial Arts Federation
院學功武捷中
Česko-Čínská Akademie Wugong
(Zhōngjié Wǔgōng Xuéyuàn)
(2013-Present)
(Position: founder and teacher)