Postoje Severního Shaolinu

01.06.2013 21:24

北少林拳門步 Běishǎolín Quánménbù (postoje Severního Shaolinu)

Co jsou postoje a jakou hrají roli? V Severním Shaolinu jsou statické postoje přípravnou pozicí pro další pohyb. Slovo 步 bù lze přeložit jako postoj či krok. Druhý význam je přesnější, neboť odráží intenci pohybu z postoje do postoje. Postoje nabízejí tu nejsilnější pozici pro provedení 踢 Tī (kopů), 打 Dǎ (úderů), 摔 Shuāi (porazů), a 拿 Ná (chycení). Když je tělo ve správné pozici, tzn. nohy jsou v jedné linii, je snadnější dosáhnout bezchybného provedení techniky. Pro Severní Shaolin je nejdůležitější být neustále v optimální pozici jak pro obranu, tak pro útok - mít vždy pevný postoj a tělo v jedné linii. Hlavní ideou je představovat co nejmenší cíl pro oponenta, snadněji bránit nejslabší místa na těle a být schopen uštědřit rychlý útok bez toho, aniž bychom odhalili svůj úmysl před samotným provedením techniky. Dále záleží na správném postavení vůči oponentovi - vzdálenost, úhel atd.

Být v optimální pozici také znamená dodožovat 外三合 Wàisānhé (3 externí harmonie):
手與足合 Shǒuyǔzúhé (ruce v harmonii s chodidly)
肘與膝合 Zhǒuyǔxīhé (lokty v harmonii s koleny)
肩與胯合 Jiānyǔkuàhé (ramena v harmonii s boky)

步形 Bùxíng - Statické postoje

Styl 北少林拳門 Běishǎolín Quánmén obsahuje mnoho postojů. Zde se budeme zabývat pouze základními: 

馬步 Mǎbù (kůň - krok) - postoj jezdce na koni
弓步 Gōngbù (luk - krok) - postoj luk
虛步 Xūbù (prázdný - krok) - prázdný postoj
撲步 Pūbù (vrhnout se - krok) - útočný postoj
歇步 Xiēbù (odpočívat - krok) - odpočinkový postoj

mabu

馬步 Mǎbù připomíná pozici jezdce na koni. Pro tento postoj platí, že vzdálenost chodidel je šířka ramen plus délka jednoho chodidla, váha je rovnoměrně rozložena na obě nohy, špičky nohou směřují dopředu, stehna vodorovná se zemí, záda rovná a kolmá k zemi, kolena nad špičkami, z pohledu zepředu jsou holeně kolmé k zemi. Mǎbù poskytuje tu nejsilnější obrannou pozici ze všech stran. Někdy bývá postoj nazýván 坐馬式 Zuòmǎshì (způsob sedu na koni).

gongbu

弓步 Gōngbù označuje pozici, při níž je přední noha pokrčená v koleni a zadní natažená, 60% váhy je na přední noze, 40% na zadní, obě chodidla jsou v jedné linii, špičky chodidel míří dovnitř pod úhlem 45 stupňů, nos, přední koleno a špička přední nohy jsou také v jedné linii, záda jsou rovná a kolmá k zemi. Je to pozice střehu. Přední hohou kryjete slabiny, zadní noha je volná pro kop. Další používaný název je 弓式 Gōngshì (tvar luku). 

xubu

虛步 Xūbù je název postoje, při němž jsou obě nohy pokrčené a přední noha se dotýká země pouze špičkou, 30% váhy je na přední noze, zbývajících 70% na zadní. Správné provedení vyžaduje "sezení" nad patou zadní nohy se zády rovnými a kolmými k zemi. Paty jsou na jedné přímce, stejně tak nos je v linii s předním kolenem a špičkou přední nohy, špičky obou nohou míří dovnitř pod úhlem 45 stupňů. Z čelního pohledu je holeň přední nohy kolmá k zemi. Je to postoj obranný, který umožnuje snadno použít přední nohu pro kop, ten obvykle následuje po přesunu z Gōngbù do XūbùNěkteré styly nazývají tento postoj „kočičí postoj“. Další názvy, které bývají užívány, jsou: 丁步 Dīngbù, 丁式 Dīngshì nebo 坐虎式 Zuòhǔshì (způsob sedu tigra). 

pubuPostoj 撲步 Pūbù provedeme tak, že jednou nohou klesneme do dřepu, druhou natáhneme do strany. Chodidla zůstávají vůči sobě vodorovná, špičky směřují dopředu, záda držíme rovně a kolmo k zemi. Jedná se v podstatě o útok - výpad nohou do strany, poraz nebo podmet. Tento postoj je také označován jako 撲腿 Pūtuǐ (výpad nohou) nebo 伏虎式 Fúhǔshì (podmanit si tigra). Někteří jej také nazývají 僕步 Pūbù (postoj sluhy).

xiebu

Pro provedení postoje 歇步 Xiēbù skřížíme nohy a "posadíme se" na patu zadní nohy, pata je zvednutá. Zadní nohu opřeme částí nad kolenem o lýtko přední nohy, holeň přední nohy je z pohledu ze strany kolmá k zemi, chodidlo celou plochou na zemi, vytočené ven. Nos je v jedné přímce s kolneme přední nohy, záda jsou rovná a kolmá k zemi. Jde o obranný postoj. Bývá prováděn jako přesun či úhyb před kopem nebo úderem s následným otočením a útokem nebo jako přešlap a příprava pro poraz. Další název pro tento postoj je 坐盤勢 Zuòpánshì (sedět v stočeném pozici).

Všechny tréninkové postoje vyžadují, aby cvičící usiloval o provedení správné pozice ve správné výšce. V běžné praxi však platí, že čím nižší postoj, tím pomalejší pohyb, proto v souboji provádějte postoje v pohodlné výšce tak, abyste mohli reagovat rychle a nedávali předem najevo, jakou techniku se chystáte použít. 

步法 Bùfǎ - Práce nohou

Práce nohou (práce v postojích) je spletitá záležitost a není jednoduché ji popsat. Existuje mnoho možností, jak využít jednotlivé postoje, vycházejících z momentální situace a průběhu boje. Pro ilustraci se podíváme se na aplikaci některých popsaných postojů. 

Představte si, že čelíte oponentovi, stojíte asi 20 cm od sebe, oba jste v右弓步 Yòu Gōngbù (pravý postoj luku) pravou nohou dopředu, oba ruce zdvižené v obrané pozici. Nyní váš oponent provede přímý kop zadní nohou v kombinaci s ruční technikou. Útok odrazíte a oponent dopadne levou nohou dopředu do 左弓步 Zuǒ Gōngbù (levý postoj luku).

Běžné strategie, které mohou následovat:

  • 橫開步 Héngkāibu (úkrok stranou) a provedení 摔 Shuāi (poraz) tím, že podtrhneme levou nohou oponenta předtím, než stačí došlápnout na zem

  • ústup 撤步 Chèbù (krok zpět přední nohou) nebo 退步 Tuìbù (couvnutí zpět zadní nohou napřed) následovaný dupnutím na přední nohu protivníka - 蓋步 Gàibù (překrývající krok) a následné provedení jednoho z postojů: 馬步 Mǎbù, kdy uvězníme přední nohu protivníka nebo přesun do 弓步 Gōngbù, kdy přední nohou narazíme do stehna levé nohy protivníka se záměrem způsobit bolest a destabilizovat jeho pozici

Postoje mají různé formy a funkce, které umožňují provést techniky se správným použitím celého těla. Je to pohyb z postoje do postoje, který z nich činí mocný nástroj pro boj. Správný pohyb v postojích umožňuje uskutečnit nespočet různých technik z mnoha úhlů, od jednoduchých po komplikované. 

 

Autor: 竇萬春 Dòu Wànchūn
Překlad: Květa Dauzat