Qì a Qìgōng

29.04.2013 17:31

Qì - vitální/životní energie, označovaná také jako vnitřní energie, není nic tajemného. Existuje všude, je ve vzduchu, ve vodě, v zemi a dokonce i v krvi. Cvičení pracující s qì se nazývá 氣功 qìqōng, 炁功 qìqōng nebo 導引 dǎoyǐn (daoistická metoda kontroly dechu a vedení energie). Qìgōng je vědomá schopnost manipulování vitální energií vzduchu, země a vlastního těla.


氣 Qì vs. 炁 Qì - dva znaky pro totéž?

V čínštině existují dva znaky pro qì. Každý ze znaků s sebou nese jiné významové odstíny, které jdou dále než přímý překlad a které nám mohou pomoci pochopit samotný koncept qì.

氣 Qì

Znak 氣 qì se dá přeložit jako "rozhodit rýži do vzduchu". Je složen ze dvou částí: 气 qì (vzduch) a 米 mǐ (rýže). 气 qì pochází z piktografu vlnících se mraků, projevujících se zde jako vodní pára (汽 qì) nad rýží. Kombinací těchto dvou znaků v jediný získáváme představu vodní páry stoupající z rýže, což vystihuje to, jak energie plyne; je životně spojená s vyživujícím podstatou, v tomto případě s rýží.

炁 Qì

Daoisté věří, že qì je velmi aktivní a ovlivňuje všechny věci, proto často dávají přednost staršímu čínskému znaku pro qì: 炁. Skládá se také ze dvou částí: 舞 wǔ (tančit) a radikálu oheň 灬 (火 huǒ/oheň; číslo radikálu 86). Tento starobylý znak má komplikovaný život. Když byly čínské znaky klasifikovány a pátralo se po jejich původu a vývoji, došlo i k několika chybám. Klasickým příkladem je právě znak 炁 . Původní výklad říká, že vrchní část 无 je zjednodušená verze znaku  無 wú (prázdnota), spodní část je radikál 灬 oheň. Postupem času převážná většina učenců zabývajících se čínskými znaky přijala tuto chybnou interpretaci, k čemuž přispělo také zavedení zjednodušeného čínského písma. Nicméně novější etymologické slovníky již tuto chybu odstranily. Znak 炁  není totiž ve skutečnosti založen na znaku 無wú (prázdnota), ale na znaku 舞 wǔ (tančit). Skutečný význam znaku - představa lidí tancujících nad ohněm, je velmi silná, aktivní a bezprostřední. Tento obraz odráží dynamickou podstatu qì, na kterou bychom se měli soustředit, když vedeme a kontrolujeme vitální energii procházející naším tělem.

氣功 Qìgōng

Qìgōng je trénink vitální energie našeho těla a vitální energie elementů kolem nás. Je mnoho metod sloužících k ovládnutí qì, nejzákladnější je trénink vsedě nebo ve stoje začínající koncentrací na tzv. dantien, přesněji火爐 huǒlú (ohnivá pec) nebo下丹田 xià dāntián (dolní rumělkové pole), také známé jako 氣海 qìhǎi (oceán vitální energie; 穴位 xuéwèi/akupresurní bod Cv6) nacházející v oblasti břicha uvnitř těla přibližně na šířku tří prstů od povrchu. Trénink obnáší cirkulaci qì tělem poté, co je shromážděna v 火爐 huǒlú: dovolte, aby se energie akumulovala, dosáhla vrcholu a potom ji nechte protékat z 火爐 huǒlú tělem. Pocity, kterými se qì projevuje, jsou teplo a brnění.

V současné době je mnoho cvičení pracujících s vitální energií prováděno pouze pro "příjemný pocit". Qìgōng však pomáhá zachovat zdraví, posiluje svaly a šlachy, zlepšuje funkci srdce a mozku. Cvičit qìgōng může každý. Každý má qì, ne každý ví, jak těžit z jejího bohatství a zúrodnit, to co její ovládnutí přináší. Spousta původních cvičení byla zapomenuta, protože skutečné učení může být zachováno pouze předáváním v nepřerušené linii 師徒 shī – tú (učitel – žák). Já jsem měl to štěstí, že jsem se tuto metodu mohl naučit od svého učitele, který ji trénuje více jak 80 let. 

 

Autor: 竇萬春 Dòu Wànchūn
Překlad: Květa Dauzat